Schetsontwerp

Wij doen een schetsmatig voorstel voor de indeling van uw tuin met daarin alle functies en onderdelen die in de tuin voorkomen. De informatie hiervoor is in het voortraject verzameld.

Wij streven er niet alleen naar om uw wensen te realiseren, maar nét wat meer te doen, dus een toegevoegde waarde te leveren.
Dit voorstel wordt uitgebreid met u besproken.

Op- en  aanmerkingen die uit dit gesprek voortkomen worden meegenomen in een definitief ontwerp met eventueel een beplantingsplan.

schetsontwerp - De Goede Tuinen
Bel ons